Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

NeAx Tak & Bygg

Nyläggning och omläggning av papptak samt

diverse byggprojekt

Papptak och takarbeten

Vi jobbar med nyläggningar, omläggningar, reparationer och ombyggnationer av och på villor, garage, förråd och industrifastigheter m.m.

I samband med takpappsarbeten utför vi även plåtarbeten om behovet finns. Till exempel; hängrännor, stuprör, takfotsplåt, krönplåt, montage och demontage av befintliga plåtbeslag. Vanligt förekommande är byte av takljuskupol (takfönster) montage av snörasskydd, livlinefästen och annan taksäkerhet. Vid fuktskador på råspont, byter vi även det.

Vår målsättning är att leverera takläggning av högsta service och kvalité till alla våra kunder, oavsett storlek och omfattning på jobbet.

Vad kostar det att lägga om mitt papptak?

Priset kan variera något beroende på förutsättningar och storlek. Du behöver inte veta exakt storlek på taket eftersom vi ändå alltid kommer ut till er och mäter ytorna. Tänk på att ge oss så mycket väsentlig information som möjligt.

Hur går jag tillväga om jag vill beställa omläggning av vårt papptak?

När du har läst offerten och godkänt den skickar du en bekräftelse och beställning av arbetet via e-post till oss. Vi bestämmer sedan en lämplig starttid och övriga detaljer. Vi jobbar mycket med e-post men du får självklart också ringa till oss. Har du inte tillgång till e-post så går det bra att ordna allt via telefon och skriftligen med vanlig post.

Kan jag nyttja ROT-avdraget vid omläggning av papptak?

Ja, det går bra om du är en privatperson, och så länge ni inte har utnyttjat hela ROT-avdrag på andra arbeten under pågående kalenderår. Läs mer under fliken ROT på www.skatteverket.se.

Vårt papptak börjar se torrt och sprucket ut, är det dags att lägga om det nu?

Det är väldigt svårt för oss att bedöma det utan att se taket. Men normal livslängd på gamla tak är 20–30 år. Kom ihåg att det är ALLTID bättre att lägga om taket INNAN du får läckage än efter att ett läckage har uppstått. Då kan det bli en kostsam historia med inre renoveringar etc.

Gör ni arbeten med tegelpannor också?

Ja, Vi kommer gärna ut till er och ger er ett gratis kostnadsförslag.

Använder ni lyfthjälp för att lyfta upp materialet?

Vi använder en kranbil för att garantera säkerheten och arbetsmiljön för vår personal. Kranbilskostnad offereras alltid samtidigt som övriga kostnader. I vissa fall då kranbilen inte kommer fram så lyfter vi upp materialet till taket.

Vem är en typisk kund för omläggning av papptak?

Fastighetbolag, privatpersoner, bostadsrättsföreningar, företag, industrier m.fl.

Hur mäter ni taket?

Vi mäter upp takytan i samband med hembesök innan offert. Observera att NeAx Tak endast räknar den FAKTISKA tätskiktsytan. Det finns oseriösa företag som menar att takytan även omfattar den överlappning man gör på takpappen.

Vi räknar dock självklart alltid uppvik mot väggar eller annat som vanlig m²-yta, eftersom arbetet inte är mindre för oss att montera på en vertikal yta jämfört med en horisontal.

Takutsprång och lutning påverkar, bli därför inte förvånad om din takyta oftast är lite större än din boyta.

Behövs bygglov för att lägga om taket?

Nej, så länge du inte vill byta färg eller typ av tak.

Vad är en takbrunn?

Om ni inte har hängrännor så har ni oftast en eller flera takbrunnar dit fallet på taket lutar. Takbrunnen är hålet där vattnet rinner ner. Takbrunnar är oftast tillverkade av rostfrittstål eller längre tillbaka i tiden av koppar. När vi monterar en ny takbrunn är den alltid av rostfritt stål. I takbrunnen monteras oftast en lövsil för att röret som vattnet rinner ner i inte ska stockas igen av smuts som löv och barr.

Utför ni även plåtarbeten vid omläggning av vårt tak?

Ja, vi lossar och byter eller återmonterar krönplåt, takfotsplåt etc. När det rör det sig om mer omfattande plåtarbeten har vi samarbetspartners (plåtslagare) som utför arbetet åt oss.

Vad är en krönplåt?

Krönplåt är den plåt som sitter på gaveln av huset högst upp på väggen eller takutsprånget. Den går ut en liten bit över taket och ner en bit på väggen oftast över en upphöjd kant som takpappen går upp på.Det vi kallar krönplåt heter även vindskivor eller gavelbeslag – kärt barn har många namn.

Vad är en takfotsplåt?

Takfotsplåt är den plåt som sitter längst ner på taklutningen och styr ner vattnet i hängrännan. Om det sitter en invändig brunn där allt vatten rinner ner så har du ingen takfotsplåt.

Krönplåten börjar se sliten ut, när är det dags att byta?

Det är väldigt svårt för oss att bedöma detta utan att se plåten men normalt håller de väldigt länge. ALLTID är bättre att byta krönplåt INNAN ni får läckage än när läckage redan uppstått. Läckage kan leda till kostsamma renoveringar inomhus och av fasad. Krönplåten kan ha sliten färgen men ändå vbara bra, då går det att måla om den istället. Ibland kan det vara billigare att montera en helt ny krönplåt, istället för att måla om den befintliga plåten om ett måleri ska göra jobbet. Förklaringen kan vara att denna typ av plåt normalt är relativt billig.

Vår takfotsplåt ser hel och fin ut, ska jag ändå montera en ny?

Den gamla takpappen är fastbränd i takfotsplåten så för att kunna garantera tätt tak måste vi nästan alltid montera ny takfotsplåt. Om vi bara bränner den nya pappen uppe på den gamla så kan det mycket väl bli ett läckage mellan den gamla pappen och den gamla takfotsplåten. Därför monterar vi nästan alltid takfotsplåt vid omläggning av taket. I offerten kan ni se pris med material och arbete.

Vad är råspont?

Råspont är trävirket under takpappen som ligger ovanpå takreglar/takstolar. Beroende på konstruktion används ibland råspontluckor eller takplywood.

Vi har haft läckage under en tid och jag tror råsponten behöver bytas, utför ni även det jobbet?

Ja vi byter ofta råspont i samband med takpapp men ibland vid väldigt stora och omfattande snickeriarbeten så samarbetar vi med snickare som utför arbetet tillsammans med oss. Observera att det är väldigt svårt att lämna ett fast pris på detta eftersom man sällan ser hela omfattningen förrän efter man rivit upp den gala pappen.

Det samlas vatten i hängrännan och det svämmar över ibland, vad ska jag göra?

Titta så att det inte ligger smuts i hängrännan som hindrar avrinningen. Om det inte är smuts som är orsaken så måste vi titta på detta på plats. Ibland kan vi åtgärda befintlig hängränna men oftast är det billigare och bättre i längden att montera nya hängrännor.

Jag vill lägga om papptaket nu i vår men byta hängrännor och stuprör i slutet av sommaren, kan ni göra det efter att vi utfört takjobbet?

Eftersom en ny takfotsplåt monteras vid omläggning av takpappen så blir det svårare att byta hängrännor i efterhand. Självklart är allt möjligt men vi vill göra jobbet samtidigt om möjligt och på det sätt som är mest fördelaktigt.

Mina takljuskupoler är i dåligt skick, kan ni byta dessa?

Vi har mycket god kunskap inom byte av takljuskupoler så det fixar vi galant.

Vilka garantier lämnar ni?

Vi lämnar 10 års täthetsgaranti med möjlighet till 5 års förlängning, det blir 15 års garanti. Observera att garantin gäller vid normalt användande av taket, inte skador är orsakade av er själva, som exempel hål för kablar etc. och att inga ombyggnationer som omfattar taket har skett under garantitiden.

Behöver jag som kund tillhandahålla med något under takarbetet?

Om det finns en vattenslang så vill vi gärna ha tillgång till den som en extra säkerhetsåtgärd utöver våra egna brandsläckare.

Om det finns 230V strömuttag på utsidan av huset så kopplar vi gärna in ström till våra batteriladdare, skruvdragare etc. Lämna därför eventuella strömbrytare påslagna.

Har ni en stege så är det bra att lämna den åtkomligt även om vi alltid tar med egen utrustning för att kunna utföra arbetet. Sitter det en väggmonterad fasadstege är det bra att försäkra dig om att stegen är i bra skick och ordentligt fastsatt i väggen.

Måste någon vara på på plats hemma då arbetet utförs?

Ingen måste vara på arbetsplatsen så länge vi kommer fram till byggnaden och upp på taket där arbetet ska utföras. Men det är bra om någon finns tillgänglig på telefon om det dyker upp något problem eller någon fråga.

Vad händer om ni inte får ut ersättning av Skatteverket för utfört ROT-arbete pga. att jag redan har utnyttjat beloppet eller inte äger fastigheten?

Ni blir skyldig att ersätta oss med det belopp som vi annars skulle få av Skatteverket.